Publicatie

Gegevens in verband met de publicatieplicht van een culturele algemeen nut beogende instelling.

Naam: Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk

Kamer van Koophandel nummer 63815710
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 855413165

Contactgegevens:
Telefoonnummer Wederkomstkerk: 073 613 80 95
Telefoonnummer contactpersoon bestuur (Gabrielle): 06 255 91 511
info@vriendenvandewederkomstkerk.nl

Rekening courant : NL37 RABO 0305 8764 73

Doelstellingen en beleid:
De Stichting Vrienden van de Wederkomstkerk heeft de volgende hoofddoelstellingen:

 • Mogelijk maken dat musici muzikale, instrumentale en vocale vaardigheden tonen. Daarbij wil de stichting muzikale talenten steeds uitdagen en zo optimaal mogelijk tot ontplooiing brengen;
 • Tonen van culturele uitingen, die een relatie hebben met de naleving van ethiek en mensenrechten, alsook projecten  die verband houden met de functionaliteit van de Wederkomstkerk (zoals het project “ik weet waar ik ben”) of met de bouwkunst van de Wederkomstkerk (het project “de boodschap van David Zuiderhoek”).
 • Bevorderen van bijpassende educatie.

De stichting wil een algemeen nut beogende instelling zijn, en heeft derhalve geen winstoogmerk. De manieren waarop de stichting haar doelstellingen in het gebouw van de Wederkomstkerk probeert te bereiken zijn:

 1. het organiseren van (podium-)presentatiemomenten,
 2. het tonen van cultuur in bijeenkomsten,
 3. het aanbieden van cursussen en workshops en andere educatie, die bij één of beide hoofddoelstellingen past.
  Het beleid van de stichting is mede gericht op totstandbrenging van verbinding met ‘vrienden’ (participanten). De stichting heeft een participatiereglement.

Wat de stichting uitdrukkelijk tegen wil gaan is:

 • gebrek aan respect voor de ander.
 • grensoverschrijdend gedrag, waardoor anderen belemmerd worden na te denken of de verantwoordelijkheid te dragen, die zij aankunnen.

Bestuursleden:

 1. Hans van Ipenburg, voorzitter
 2. Lia van den Berg, secretaris
 3. Roger Monsieur, penningmeester
 4. Ben van Herpen, lid
 5. Gabrielle van Ipenburg, lid

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Financiële verantwoording (begroting 1 september 2015 t/m 31-12-2016):
Ontvangsten van publiek, rechtstreeks of via participanten (op basis van gegevens vorige eigenaar en mm): € 50.000

Lasten
Gages, vrijwilligersvergoedingen en onkostenvergoedingen aan musici/sprekers: € 12.400
Gebruik gebouw: gas-, licht-, water, onderhoud/schoonmaak: € 35.600
Bereikbaarheid: telefoon, internet, website: € 2.000

 

Participatiereglement Vrienden van de Wederkomstkerk versie 31082015